YRITYS

RingRoad on Suomessa turvallisen- ja taloudellisen ajamisen koulutuksen edelläkävijäyritys.

RingRoad on ensimmäisenä autoilun jatkokoulutusyrityksenä Suomessa ottanut liikenneopetuksessa käyttöön turvalliseen ja taloudelliseen ajamiseen valmentavan coaching-opetusmenetelmän. Coaching on asiakaskeskeinen opetusmenetelmä, jossa itsearviointia käytetään apuna ohjaamaan yksilöllistä oppimista.
Asiakkaitamme ovat pääsääntöisesti yritykset joissa on työsuhde- ja tuotantoautoilijoita.

RingRoadin turvallisen ja taloudellisen ajon tuotteet on suunniteltu kaikille kuljettajille.

Koulutuksissa noudatamme eurooppalaisten tutkimusten uusimpia suosituksia.
Ollaksemme liikenneturvallisuutta parantavassa työssä oman alamme edelläkävijöitä teemme kansainvälistä tiedonvaihtoa eri asiantuntijoiden kesken turvallisen ja taloudellisen ajamisen kouluttamisen parissa.

Asiakkaanamme yksilöt, yritykset ja yhteisöt säästävät rahaa ja lisäävät positiivista liikenneturvallisuus- ja ympäristöystävällisyys imagoaan. Yritys, jonka henkilökunta on RingRoadin tuella koulutettu ajamaan turvallisesti, ympäristöystävällisesti ja taloudellisesti, viestittää yrityksen vastuullisuudesta ja sitoutumisesta kestävään kehitykseen. Autokoulujemme kautta uudet kuljettajat saavat samoja valmiuksia omaan ajamiseensa.

Arvojemme keskiössä on hyvä asiakassuhde.

Meillä on valmiita toimintamalleja koulutuksien järjestämiseen ja tarvittaessa räätälöimme asiakkaalle heidän haluamansa koulutuskokonaisuuden liikkumisen turvallisuutta ja taloudellisuutta parantamaan. Koulutus voi mahdollisuuksien mukaan olla asiakkaan toimipisteessä tai muussa yhteisesti sovitussa paikassa. Asiakkaamme saavat hyötyä erityisesti liikenneturvallisuuden lisääntymisenä ja autoilun kulujen vähenemisenä.